کاریار چیست؟

کاریار نرم افزار ساده، سریع و کاربردی برای سازمان است. شما می توانند ساعت کاری خود را روی هر یک از کار های محوله ثبت کنید. شما می توانید امکان ثبت و سفارش غذا در شرکت خود را بوسیله این سامانه انجام دهید. می توانید فیش حقوقی خود را از سامانه دریافت کنید.

از طرف دیگر کالا های واگذار شده به کاربران را مدیریت کنید. دفترچه تلفن سازمانی از دیگر قابلیت های کاریار است. شما به وسیله این بخش می توانید سابقه تماس های ثبت شده با هر مخاطب را مشاهده کنید. همچنین این امکان وجود دارد که انواع گزارش ها و خروجی های مربوط به فعالیت کاربران را دریافت کنید.

ویژگی های کاریار

 • مدیریت کار
  • تعریف پروژه و تخصیص به کاربر
  • ثبت فعالیت روزانه روی کار
 • نمایش تقویم های شمسی، میلادی و قمری
 • ثبت و نمایش تردد های کاربر
 • مدیریت توزیع غذا
  • ثبت غذای هفتگی
  • درخواست غذا توسط کاربران
 • دفترچه تلفن
  • مشاهده اطلاعات مخاطب
  • ثبت خلاصه تماس
  • ثبت هشدار روی کاربر برای بقیه کاربران
  • امکان استفاده از مدل های تعامل شامل ساعتی، قراردادی، پروژه ای، سرباز و ساعتی پروژه ای 
 • مدیریت دسترسی کاربران
 • تعریف چارت و ثبت سمت سازمانی
 • گزارشات سازمانی و فردی
 • نمایش اطلاعیه های سازمانی
 • ثبت لینک های پرکاربرد سازمانی

درخواست غذا​

کاربران می توانند برنامه غذایی روزانه یا هفتگی خود را ثبت کنند

ثبت کارکرد​

کاربر برای ثبت کارکرد خود روی هر فعالیت می تواند در محدوده زمانی ای که حضور داشته است، زمان فعالیت ثبت کند