هدر جعبه ابزار

جعبه ابزار سازمان

اگر چه کسب و کار ها از ابعاد مختلف مثل نوع فعالیت و تعداد کارمندان با هم متفاوت اند اما همه آنها در بعضی از موضوعات با هم یکسان هستند مثلا همه شرکت ها نیاز به ابزاری برای ثبت کارکرد افراد خود دارند تا بوسیله آن هزینه های خود را کنترل کرده و از طرف دیگر پرداختی های کارمندان را محاسبه کنند. موضوعاتی مانند ثبت تردد ها و کارکردن ها، ثبت غذا، اطلاع رسانی پیام های سازمانی، مدیریت کالاهای تخصیص داده شده به کارمندان و دفترچه تلفن سازمانی از نیاز هایی است که اغلب سازمان ها به دنبال تامین آن هستند.

سرفصل ها

  • امکانات پر کاربرد سازمانی
      • ثبت تردد و کارکرد
      • ثبت غذا
  • سازمان چابک، نرم افزار انعطاف پذیر

امکانات پر کاربرد سازمانی

سازمان و شرکت های مختلف از آنجا که در حوزه های متفاوت فعالیت دارند به طور طبیعی تفاوت های مختلفی با هم دارند اما از بعضی ابعاد نیز شبیه یک دیگر هستند مثلا همه سازمان ها نیاز به ابزاری دارند که بوسیله آن زمان حضور و میزان کارکرد هر شخص ثبت شود. این اطلاعات برای محاسبه حقوق کارمندان و همچنین برای محاسبه هزینه های سازمانی مورد نیاز است. بنابراین همه سازمان ها چه در حوزه فعالیت های صنعتی کار کنند چه در حوزه فعالیت های خدماتی، نیاز به ابزاری دارند که امور معمول اداری آنها را سامان دهد.

مثلا امکان ثبت تردد و ثبت کارکرد از قابلیت هایی است که همه سازمان ها نیازمند آن هستند. کارمندان باید بتوانند ساعت حضور خود را در سیستم ثبت کنند. این امکان همچنین باید به اندازه کافی ساده و در دسترس باشد که کاربران بتوانند در اولین زمان شروع کارکرد خود را اعلام کنند و همین طور پایان کارکردن خود را ثبت کنند. از طرف دیگر کاربران نیاز دارند میزان زمانی که روی هر یک از کار های خود مصرف کرده اند را در سیستم ثبت کنند مثلا اگر در روز 7 ساعت کار کرده اند، اعلام کنند که 5 ساعت روی کار یک و دو ساعت روی کار دیگر زمان گذاشته اند.

همه سازمان ها چه در حوزه فعالیت های صنعتی کار کنند چه در حوزه فعالیت های خدماتی، نیاز به ابزاری دارند که امور معمول اداری آنها را سامان دهد

از دیگر نیاز های عمومی سازمان ها امکان مدیریت درخواست غذا در سازمان است. در بسیاری از سازمان ها وعده های غذایی بین کارمندان توزیع می شود که این نیازمند بستری برای تعریف غذا از سمت بخش مربوطه و همچنین امکان رزرو غذای روزانه یا هفتگی از سمت کاربران می باشد. این امکان نیز باید در دسترس باشد تا کاربران بتوانند به سرعت وضعیت سفارش غذای خود را ببینند و در صورت نیاز غذا سفارش دهند.

سازمان چابک، نرم افزار انعطاف پذیر

رویکرد چابک در مدیریت مجموعه ها از رویکرد های جدید و پرطرفدار در حوزه مدیریت است. در این رویکرد سازمان تلاش می کند تنها به اولویت ها بپردازد و در طرف مقابل از حواشی و فعالیت هایی که ارزشی تولید نمی کند پرهیز کنند. قسمتی از این چابکی سازمان از طریق نرم افزا مناسب تامین می شود. نرم افزار خوب در دریافت و نمایش اطلاعات باید به اصل پرداختن به اولویت ها و توجه به ارزش تولید شده دقت داشته باشد. از این رو یک نرم افزار اداری باید بتواند علاوه بر حفظ اصول، قابلیت انعطاف با شرایط مختلف را نیز داشته باشد.

کاریار سازمان

نرم افزار کاریار بر اساس همین اصول طراحی شده است. کاریار امکان ثبت سریع تردد و همچنین تعیین مدت زمان فعالیت روی هر کار را فراهم می کند. همچنین کاربران می توانند در سریع ترین زمان اطلاعیه های سازمانی را مشاهده کنند. از طرف دیگر کاریار امکان ثبت تخصیص کالا را فراهم می کند که این ویژگی برای مدیریت کالا و تجهیزات سازمان و دسترسی به وضعیت هر کالا ضروری است. کاریار یک جعبه ابزار ساده سازمانی است که می تواند سازمان شما را در فرایند چابک شدن همراهی کند.

یک نرم افزار اداری باید بتواند علاوه بر حفظ اصول، قابلیت انعطاف با شرایط مختلف را نیز داشته باشد.