فانوس چیست؟

مدیریت فرایند های مربوط به جشنواره همیشه یکی از دغدغه های اساسی مسئولین بوده است. کنترل پیشرفت فرایند هر یک از آثار، ثبت و ذخیره اطلاعات اثر و داده های جانبی آثار، گزارش گیری و چک وضعیت جشنواره بخشی از نگرانی ها و دغدغه های مدیران این رویداد ها است. سامانه فانوس سامانه جامعی است که امکان طراحی و کنترل فرایند های جشنواره بر پایه BPMN را ارائه می دهد. همچنین گزارش های مختلف از همه اطلاعات جشنواره در قالب اکسل و نمودار های بصری تهیه می شود. همچنین این امکان وجود دارد که به صورت گروهی و در قالب فایل های اکسل به صورت یکجا تعداد زیادی اثر هنری را ثبت کنید.

در فرایند کنونی جشنواره عمار آثار هنری پس از ثبت اولیه مراحلی شامل دریافت اثر، اصلاح و تکمیل اطلاعات اثر، تخصیص به دبیران بخش و پس از آن به بازبینی اثر را طی می کند. این فرایند با ثبت نظرات همه بازبین ها ادامه می یابد و نهایتا در مرحله جمع بندی و اتمام فرایند، مراحل مربوط به اثر هنری تمام می شود.

ویژگی های فانوس

  • طراحی فرایند های جشنواره بر اساس استاندارد جهانی BPMN
  • طراحی فرم های هر مرحله از جشنوار بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
  • طراحی ساختار اطلاعات پایگاه داده از اطلاعات فرایند بدون کد نویسی
  • گزارش اطلاعات جشنواره
  • مدیریت نقش های سامانه اعم صاحب اثر و صاحب اثر
  • جستجو بین آثار و همه افرادی که در سامانه ثبت شده

استاندارد BPMN چیست؟

استاندارد BPMN که خلاصه شده Business Process Management Notation یا نماد های مدلسازی فرایند های کسب و کار می باشد برای طراحی بصری فرایند های جاری در کسب و کار ها بکار گرفته می شود. این زبان مشترک کمک می کند تا شما بتوانید فرایند ی که در ذهن دارید را برای دیگران توضیح دهید. در زبان شامل عناصری اعم از “شروع فرایند”، “پایان فرایند”، “کار یا فعالیت”، “شرط و نقاط تصمیمگیری” و خطوط نمایش دهنده جریان فرایند می باشد. به کمک این زبان شما می توانید تمام فرایند های داخل کسب و کار خود را مدل سازی کنید.

زنبیل خرید